En art med gulorange framvingar med diagonalt och brett violett band parallellt med ytterkanten. Framhörnet utdraget. Rött eller rosabrunt huvud och gul mellankropp. Njurfläcken mörk i inre halvan. Liknande arter i närstående släktena Cirrhia och Tiliacea.

Xanthia
Gulvingflyn

1 Arter
Detaljer

Xanthia togata
Violettbandat gulvingsfly
Vingbredd: 27-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Acer campestre, Betula, Fagus, Fraxinus, Populus, Potentilla, Prunus padus, Quercus, Rumex, Salix, Salix caprea, Taraxacum, Tilia, Ulmus, Ulmus glabra, Ulmus minor, Vaccinium uliginosum