Två arter med orangebruna framvingar med för underfamiljen typiskt utdraget framhörn. Liknar inga andra arter och skiljs inbördes enklast åt på antalet svarta prickar i mellanfältet. Hanarna har lång kamtandning på antennerna.

Watsonalla
Sikelvingar

2 Arter
Detaljer

Watsonalla binaria
Eksikelvinge
Watsonalla cultraria
Boksikelvinge
Vingbredd: 18-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Quercus, Tilia