Två karakteristiska mätare med ljusgrå vingar med rostbrun och svart teckning. Cambrica har en art i ett annat släkte som är ganska lik.

Venusia
Älvmätare

2 Arter
Detaljer

Venusia blomeri
Almlundmätare
Venusia cambrica
Rönnmätare
Vingbredd: 18-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Sorbus aucuparia, Ulmus, Vaccinium