7 arter där hanarna har karakteristisk mer eller mindre lös rotflik på bakvingarna. Alla arter har runda, breda vingar med ganska murrig teckning. Ett par av arterna varierar en del, men alla är ganska lätta att bestämma. Alla utom Nothocasis sertata är främst vårflygare.

Trichopterygini
Trichopterygini

5 Genus, totalt 7 arter
Fotoöversikt Detaljer

Lobophora
Lobmätare
Trichopteryx
Lobmätare
Pterapherapteryx
Lobmätare
Nothocasis
Lobmätare
Acasis
Lobmätare
Vingbredd: 18-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Betula, Carpinus, Cornus sanguinea, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Hedera, Ilex, Ligustrum vulgare, Lonicera, Populus tremula, Salix, Salix caprea, Salix purpurea, Salix viminalis, Sorbus aucuparia, Spiraea, Viburnum