En art med mörkbruna framvingar med 3-4 blekgul fläckar längs framkanten, en blekgul fläck vid bakhörnet och en vid bakkanten som nästan flyter ihop med den innersta framkantsfläcken. Huvudet rostgult. En lokal art vars larver lever inuti ihåliga träd och även den vuxna fjärilen håller sig ofta inuti hålträd.

Triaxomasia
Svampmalar

1 Arter
Detaljer

Triaxomasia caprimulgella
Hålträdssvampmal
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: