Tre liknande arter med gråbruna framvingar med mörkbruna tvärgående streck. Alla har karakteristiskt mörkbrunt huvud och krage och framträdande brun eller svart njurfläck. Den allmänna pastinum skiljs ganska lätt ut, men de andra två lite ovanligare arterna kräver försiktighet vid bestämning.

Toxocampini
Vickerflyn

1 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Lygephila
Vickerflyn
Vingbredd: 35-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Astragalus, Lathyrus, Lathyrus palustris, Vicia, Vicia cracca, Viola