Två arter med framvingarna enfärgat brungula, aningen mörkare mot framkanten och i yttre delen. Hjässa och mellankropp har samma nyans, medan den långa luggen och palperna är något ljusare. De två arterna skiljs åt på storleken och antalet radialribbor i framvingen. Ekebladella gör en vit mina, dodonaea en gul- eller rödaktig.

Tischeria
Luggmalar

2 Arter
Detaljer

Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Vingbredd: 5-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra