Två arter där sociella är vanlig och variabel men ändå karakteristisk och där könen är olika. Zelleri har begränsad utbredning och påminner lite om honan av sociella. Båda arterna varierar en hel del i nyans.

Tirathabini
Humlemott

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Aphomia
Humlemott
Vingbredd: 18-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Ammophila