Ett karakteristiskt par av arter som inte kan förväxlas med andra arter. Tvärlinjen som går hela vägen mellan framhörnen vid vila tillsammans med spetsen på bakvingen är typiskt. Dock är de två arterna så lika att det krävs genitalieundersökning för säker artbestämning (åtminstone för exemplar som inte är riktigt typiska).

Timandra
Lövmätare

2 Arter
Detaljer

Timandra griseata
Grå syramätare
Timandra comae
Gul syramätare
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Polygonum, Rumex