En omisskännelig art. De stora ljusa fläckarna med rosa och brunt på mörkbruna framvingarna är helt unika.

Thyatira
Hallonspinnare

1 Arter
Detaljer

Thyatira batis
Fläckig hallonspinnare
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus