Fem arter som tillsammans med Pennithera firmata utgör en ganska typisk och väl avgränsad grupp utseendemässigt. De är dovt färgade med ett centralt mörkare tvärband vars utseende är viktigt för artbestämningen. Arterna varierar en hel del i färg och teckning, men är för det mesta relativt enkla att artbestämma. Undantaget är paret britannica/variata där hanarna säkert kan skiljas på detaljer i antennerna, men honorna kräver genitalieundersökning för att vara helt säker.

Thera
Fältmätare

5 Arter
Detaljer

Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Barrfältmätare
Thera britannica
Ädelgransfältmätare
Thera cognata
Gråbrun fältmätare
Thera juniperata
Enfältmätare
Vingbredd: 18-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus communis, Picea, Picea abies, Pinus sylvestris