Diskret tecknade i grått. Pannan förstorad till hårt pannutskott vars utseende är viktig karaktär för att skilja arterna åt. En art finns bara i två områden på Öland respektive Gotland och en nyligen funnen som migrant i sydvästra Skåne. Larverna bildar spektakulära nattliga processioner när de ger sig ut för att äta.

Thaumetopoea
Processionsspinnare

2 Arter
Detaljer

Thaumetopoea processionea
Ekprocessionspinnare
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Vingbredd: 25-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris, Quercus