Två arter med murriga gråbruna framvingar med liten oval och njurfläck i mellanfältet som gör att man kan ta dem för nattflyn, men de är tämligen distinkta. En sak de har gemensamt som inte nattflyn har är att våglinjen börjar som ett streck från framhörnet.

Tethea
Blekmaskspinnare

2 Arter
Detaljer

Tethea ocularis
Rödaktig blekmaskspinnare
Tethea or
Poppelblekmaskspinnare
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix