En karakteristisk art. Mörkbruna breda framvingar som är ljusare med orange ton i inre delen. Silvrig pudring med guldton i yttre 2/3 och i inre delen finns längsgående silvriga streck. Dagaktiva. Larven lever i ett spinn på undersidan av bladet.

Tebenna
Gnidmalar

1 Arter
Detaljer

Tebenna bjerkandrella
Krisslegnidmal
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: