Två små liknande arter med en speciell form på framvingen med mycket rundat framhörn. Framvingarna är brungrå med ett silvrigt tvärband mitt på vars utseende skiljer de två arterna åt.

Strophedra
Bladvecklare

2 Arter
Detaljer

Strophedra weirana
Bokbladsvecklare
Strophedra nitidana
Ekbladsvecklare
Vingbredd: 8-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus