Sterrhopterix
Säckspinnare

2 Arter
Detaljer

Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Vingbredd: 18-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Erica, Quercus, Salix