Fyra arter som karakteriserias av extremt långa palper. Vingarna är brunaktiga med mörkare vågiga tvärlinjer och mer mer eller mindre tydligt bakåtriktat tvärband. Två av arterna i Sparganothis flyger i fjällen och den tredje är begränsad till Öland och Gotland. Släktet Platynota är ett amerikanskt släkte där minst en art etablerat sig i Europa och importerats till Sverige med paprika.

Sparganothini
Långpalpvecklare

2 Genus, totalt 4 arter
Fotoöversikt Detaljer

Sparganothis
Långpalpvecklare
Platynota
Paprikavecklare
Vingbredd: 10-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Betula pendula, Crataegus, Fragaria, Humulus lupulus, Malus, Medicago, Prunus cerasus, Pyrus, Rhododendron, Vaccinium myrtillus