Två grå och svarta arter med ljusare diffusa tvärlinjer. Larven av resinella lever i karakteristiska galler på tunna kvistar av tall. Perangustana bara observerad ett par gånger i Sverige i västra utkanten av Stockholm.

Retinia
Tallvecklare

2 Arter
Detaljer

Retinia resinella
Hartsgallvecklare
Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare
Vingbredd: 10-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua, Pinus sylvestris