Fem lika arter med bruna vingar med tydliga vita fläckar på framvingarna och antingen vita eller mer diffust gråaktiga fläckar på bakvingarna. Vingfransarna vita med skarpa svarta band. Undersidan av bakingen grönbrun med vit teckning som kan vara användbar vid artbestämning. Vilar med vingarna antingen utbredda så att alla vingarna syns, eller med dem hopslagna över ryggen. Många arter kan skiljas åt på utbredningsområdet.

Pyrgus
Visslare

5 Arter
Detaljer

Pyrgus andromedae
Blomvisslare
Pyrgus centaureae
Myrvisslare
Pyrgus malvae
Smultronvisslare
Pyrgus armoricanus
Backvisslare
Pyrgus alveus
Kattunvisslare
Vingbredd: 20-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Alchemilla, Fragaria, Fragaria vesca, Helianthemum, Malva, Potentilla, Potentilla reptans, Potentilla tabernaemontani, Rosaceae, Rubus, Rubus chamaemorus, Rubus idaeus