En mycket karakteristisk art med mörkbruna framvingar med vita fläckar vid framkanten halvvägs ut, 2/3 ut och vid hörnet. Vingfransarna längs bakre flikens bakkant karakteristiskt omväxlande svarta och vita.

Pselnophorus
Fjädermott

1 Arter
Detaljer

Pselnophor. heterodactylus
Skogssallatsfjädermott
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lapsana communis, Mycelis muralis