Fyra arter som är lätta att känna igen. Två av dem flyger på våren och två på hösten. Både imago och larver är nattaktiva.

Psaphidinae
Hagflyn

4 Genus, totalt 4 arter
Fotoöversikt Detaljer

Xylocampa
Hagflyn
Asteroscopus
Taggflyn
Brachionycha
Taggflyn
Allophyes
Hagflyn
Vingbredd: 32-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Lonicera periclymenum, Lonicera xylosteum, Malus, Populus, Populus tremula, Prunus cerasus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus