En mycket liten art med brungrå framvinge med mässingsglans. Två vita tvärband 1/3 och 2/3 ut. Ibland vit fläck utanför yttre tvärbandet. Spetsarna av fransarna vita. Huvudet vitgult. Påminner närmast om gräsminerarmalar i släktet Elachista, men har en rufsig kalufs medan de har nedliggande fjäll på huvudet och längre tydligt uppåtriktade palper.

Phylloporia
Bladskärarmalar

1 Arter
Detaljer

Phylloporia bistrigella
Dvärgbladskärare
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens