En karakteristisk art med mörkbruna framvingar med purpurglans. Två små gulbruna fläckar 1/3 och 2/3 ut, kantade med några resta svarta fjäll. Små gulbruna fläckar längs ytterkanten. Huvud brungult. Biologin är okänd, men lever troligen i svampangripen och ruttnande ved. I Sverige bara känd från Grytsjöns NR i Småland och i resten av världen bara känd från någon enstaka lokal i Slovenien respektive Slovakien. Släktet bör troligen placeras i en annan ännu obeskriven underfamilj.

Pelecystola
Svampmalar

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 17-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: