Fem arter med gulbruna framvingar med ofta diffus teckning. Alla utom luteella har två mer eller mindre tydliga tvärlinjer. De påminner om arter i andra släkten av gräsmott, men normalt går de att bestämma utan stora problem.

Pediasia
Gräsmott

5 Arter
Detaljer

Pediasia fascelinella
Linjerat gräsmott
Pediasia luteella
Ljusribbat gräsmott
Pediasia truncatellus
Mossegräsmott
Pediasia contaminella
Gräsmattemott
Pediasia aridella
Saltängsgräsmott
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Deschampsia, Festuca ovina, Poa