Tre liknande arter som alla har gröna framvingar med många mörka och ljusa tvärlinjer. Den gröna färgen bleknar med tiden och kan vara svår att se på slitna individer.

Pasiphila
Malmätare

3 Arter
Detaljer

Pasiphila rectangulata
Grön malmätare
Pasiphila chloerata
Slånmalmätare
Pasiphila debiliata
Blåbärsmalmätare
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Crataegus, Malus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Salix, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum