Brunsvart teckning på stråfärgad vinge som ibland har antydan till grön nyans. Stor ljus fläck centralt nära ytterkanten avgörande tecken. Flyger på försommaren.

Parectropis
Lavmätare

1 Arter
Detaljer

Parectropis similaria
Grågul lavmätare
Vingbredd: 30-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Tilia, Vaccinium