Två gulaktiga arter med 3 gråbruna tvärlinjer, mörk diskfläck och diffus mörk prick innanför denna. Utseendet på tvärlinjerna skiljer dem åt från varandra och från alla andra arter.

Paratalanta
Ängsmott

2 Arter
Detaljer

Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott
Paratalanta hyalinalis
Sidengult ängsmott
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea nigra, Mentha, Origanum vulgare, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Thymus, Urtica, Verbascum thapsus