Två stora karakteristiska arter med ljusgula vingar med svart teckning och med långt svansutskott på bakvingarna. Segelfjäril är inte med säkerhet funnen som spontant uppträdande i Sverige, medan makaonfjäril är spridd över hela landet, men ganska fåtalig. Mångformig riddarfjäril är ej spontan utan observerad som rymling från fjärilshus eller odling av tropiska fjärilar.

Papilioninae
Svalstjärtar

2 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Iphiclides
Svalstjärtar
Papilio
Svalstjärtar
Vingbredd: 58-150 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Anethum graveolens, Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Carum carvi, Cicuta virosa, Crataegus monogyna, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Laserpitium latifolium, Levisticum officinale, Malus domestica, Pastinaca sativa, Peucedanum palustre, Pimpinella saxifraga, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus aucuparia