En karakteristisk art med ljusgula vingar med svart tvärband nära ytterkanterna som innehåller blå diffusa halvmånar på bakvingarna. Två svarta fläckar i diskcellen på framvingarna och svarta ribbor. Långt svansutskott och ett rött öga på bakvingarna. Använder sig av backkröning, dvs ett antal hanar samlas på toppen av berg eller höga kullar.

Papilio
Svalstjärtar

1 Arter
Detaljer

Papilio machaon
Makaonfjäril
Vingbredd: 58-88 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Anethum graveolens, Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Carum carvi, Cicuta virosa, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Laserpitium latifolium, Levisticum officinale, Pastinaca sativa, Peucedanum palustre, Pimpinella saxifraga