Tre karakteristiska arter varav två är allmänna medan Trichosea ludifica bara observerats en enda gång (1865) i Sverige. Larverna är långhåriga och påminner om spinnarlarver.

Pantheinae
Klosterflyn

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Panthea
Klosterflyn
Trichosea
Klosterflyn
Colocasia
Klosterflyn
Vingbredd: 27-57 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies, Acer campestre, Alnus incana, Betula, Carpinus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Larix, Malus domestica, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Tilia, Ulmus