En art där hanen har gråbruna framvingar med glesa hårlika fjäll. Kroppen har långa gråbruna hår. Antennen har långa kamtänder utan fjäll. Honan är masklik, 16-20 mm lång, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig. Säcken har relativt grova och längsgående strån som är mer eller mindre spretiga. Ibland en del bladfragment.

Pachythelia
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Salix