En art med gråbruna framvingar med diffust avgränsat mörkare mellanfält. Två karakteristiska svarta prickar mitt på vingen. Svart streck från framhörnet.

Ochropacha
Blekmaskspinnare

1 Arter
Detaljer

Ochropacha duplaris
Björkblekmaskspinnare
Vingbredd: 27-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus