Två vågiga rödbruna tvärband som omger ljust fält med distinkt svart diskpunkt. Enda lobmätaren som flyger på hösten. Mycket lokal.

Nothocasis
Lobmätare

1 Arter
Detaljer

Nothocasis sertata
Brunbandad lobmätare
Vingbredd: 25-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus