Elva arter där de flesta har ljusa framvingar med mörka fläckar från framkanten och ofta också längs ytterkanten och någon från bakkanten. De flesta har också ett par ljusa stråk ut i vingfransarna och ljusa gulaktiga eller vita hår på huvudet. Några av dem varierar lite och kan kräva insamling för säker identifiering. Larverna lever i trädsvamp eller i svampangripet trä.

Nemapogon
Svampmalar

11 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Vingbredd: 9-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: