Femton arter vars larver lever på gräs och halvgräs. Framvingarna hos nästan alla arter är halmfärgade för så de matchar bra till visset gräs. De flesta är sparsamt tecknade och har ingen tydlig oval eller njurfläck, men några av arterna har mer distinkt teckning.

Mythimna
Gräsflyn

13 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Mythimna turca
Rödbrunt gräsfly
Mythimna pudorina
Rödgrått gräsfly
Mythimna conigera
Vitfläckat gräsfly
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly
Mythimna impura
Brungult gräsfly
Mythimna straminea
Gråhalsat gräsfly
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly
Mythimna languida
Brokigt gräsfly
Vingbredd: 28-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila arenaria, Calamagrostis, Carex, Dactylis, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Festuca, Luzula, Luzula pilosa, Molinia caerulea, Phalaris arundinacea, Phragmites, Phragmites australis, Plantago, Poa annua, Poa nemoralis, Poa pratensis, Salix caprea, Salix viminalis, Stellaria, Taraxacum