Två mycket lika arter varav bathensis bara med säkerhet tagits en gång i Sverige. Varierar en del och påminner om en hel del andra nattflyn.

Mniotype
Ängsflyn

4 Arter
Detaljer

Mniotype satura
Brunviolett ängsfly
Mniotype adusta
Brunt ängsfly
Mniotype bathensis
Mörkbrämat ängsfly
Mniotype solieri
Umbraängsfly
Vingbredd: 35-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Alnus, Artemisia, Betula, Calluna vulgaris, Cirsium, Crataegus, Galium, Humulus, Lamium, Lathyrus, Lonicera, Plantago, Prunus, Rubus, Salix, Sedum, Solidago, Taraxacum, Trifolium, Vaccinium