Metzneria
Korgmalar

7 Arter
Detaljer

Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Metzneria santolinella
Färgkullekorgmal
Vingbredd: 8-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis tinctoria, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Calluna vulgaris, Carlina vulgaris, Centaurea, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea scabiosa, Cirsium, Serratula tinctoria