Två murriga arter med liten variation och karakteristisk teckning som är tämligen lätta att känna igen.

Mesotype
Fältmätare

2 Arter
Detaljer

Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare
Mesotype parallelolineata
Parallellinjerad fältmätare
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Galium, Plantago, Rumex, Silene dioica, Stellaria media, Vaccinium myrtillus