Två relativt små extremt variabla arter. Framvingen med rundat hörn. Ytterkanten rundad utan vinkling. Yttre delen av njurfläcken vit eller vitgul. Mellankroppen ofta ljusare längs centrum. Krävs genitalieundersökning för att säkert skilja dem åt.

Mesapamea
Ängsflyn

2 Arter
Detaljer

Mesapamea secalis
Större vitaxfly
Mesapamea didyma
Mindre vitaxfly
Vingbredd: 22-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dactylis glomerata, Elymus, Festuca arundinacea, Phleum