En art med gråbruna framvingar med karakteristiskt avlångt droppformat silvermärke som längst in viker av och bildar ett tunt streck till bakkanten. Området mellan silvermärket och bakkanten är mörkare och har bronsglans. Lite liknande arter finns i släktet Autographa.

Macdunnoughia
Metallflyn

1 Arter
Detaljer

Macdunnoughia confusa
Droppmetallfly
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Anthemis, Artemisia absinthium, Lamium, Matricaria, Silene, Urtica dioica