Tre liknande arter med gråbruna framvingar med mörkbruna tvärgående streck. Alla har karakteristiskt mörkbrunt huvud och krage och framträdande brun eller svart njurfläck. Den allmänna pastinum skiljs ganska lätt ut, men de andra två lite ovanligare arterna kräver försiktighet vid bestämning.

Lygephila
Vickerflyn

3 Arter
Detaljer

Lygephila pastinum
Helfläckat vickerfly
Lygephila viciae
Tvärbandat vickerfly
Lygephila craccae
Ljusribbat vickerfly
Vingbredd: 35-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Lathyrus, Lathyrus palustris, Vicia, Vicia cracca, Viola