En allmän och karakteristisk art med ljust gråbruna breda framvingar med svagt nätmönster. Mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet som i regel bara syns som två fläckar vid kanterna. Mörkbrun fläck långt ut vid framkanten.

Lozotaenia
Bredvecklare

1 Arter
Detaljer

Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Hedera helix, Larix, Lonicera, Picea abies, Ribes, Stachys, Vaccinium