Fem arter med skiftande utseende som normalt är enkla att identifiera. Tre av arterna har ett ljust band längs ytterkanten som skiljer ut dem från andra mott.

Loxostege
Ljusmott

5 Arter
Detaljer

Loxostege turbidalis
Fältmalörtsmott
Loxostege manualis
Alvarljusmott
Loxostege ephippialis
Fjällängsljusmott
Vingbredd: 17-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Atriplex