Två liknande arter med vita vingar med varierande men karakteristiska brunsvarta teckningar.

Lomaspilis
Fläckmätare

2 Arter
Detaljer

Lomaspilis marginata
Mindre fläckmätare
Lomaspilis opis
Östlig fläckmätare
Vingbredd: 19-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula pendula, Corylus avellana, Populus tremula, Salix caprea