Två arter med grå framvingar med spetsigt framhörn och inte mycket teckning. Framträdande vingribba från vingbasen till mitten av vingen. En art bara kvar lokalt i östra Skåne och den andra troligen utgången.

Lithostege
Puckelmätare

2 Arter
Detaljer

Lithostege griseata
Grå puckelmätare
Lithostege farinata
Vit puckelmätare
Vingbredd: 24-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Descurainia sophia, Erysimum cheiranthoides