En omisskännelig art som har två silvriga tvärlinjer med brun kant, nära ytterkanten ytterligare en diffus rak linje och svart diskpunkt.

Lithinini
Lithinini

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Petrophora
Buskmätare
Vingbredd: 27-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pteridium aquilinum