En medelstor och allmän art med gulröda lite kantiga vingar med utdraget hörn och med runda svarta fläckar. Vingribborna jämförelsevis omarkerade. Undersidan av bakvingen unik med stora silvriga fläckar både i inre delen och längs ytterkanten. Varierar i antal och har två generationer varav vårgenerationen är den pärlemorfjäril som flyger tidigast.

Issoria
Pärlemorfjärilar

1 Arter
Detaljer

Issoria lathonia
Storfläckig pärlemorfjäril
Vingbredd: 34-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Onobrychis, Viola arvensis, Viola biflora, Viola canina, Viola odorata, Viola tricolor