Nio arter med brungrå framvingar med mer eller mindre tydlig metallglans. Alla utom en art har vita eller gulaktiga fläckar vid bak- och/eller framkant alternativt tvärband. Storleken hos fläckarna varierar och ibland kan någon saknas eller så finns det en extra jämfört med normalfallet, så lite försiktighet krävs. Huvudet har hårlika fjäll. Larverna minerar först och skär senare ut bladbitar som de skapar en skyddande hylsa av. Liknande arter finns i familjen knoppmalar (Prodoxidae), men har typiskt en lite livligare flykt.

Incurvariidae
Bladskärarmalar

3 Genus, totalt 9 arter
Fotoöversikt Detaljer

Alloclemensia
Bladskärarmalar
Incurvaria
Bladskärarmalar
Phylloporia
Bladskärarmalar
Vingbredd: 7-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrimonia, Alchemilla, Alnus glutinosa, Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Filipendula, Fragaria vesca, Geum rivale, Malus, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Rubus chamaemorus, Spiraea, Tilia, Vaccinium, Vaccinium myrtillus