Två stora sommarflygande lavmätare. Skiljs främst åt på utseendet på diskpunkterna (om de finns) och utseendet hos yttre tvärlinjen.

Hypomecis
Lavmätare

2 Arter
Detaljer

Hypomecis roboraria
Större eklavmätare
Hypomecis punctinalis
Ringad eklavmätare
Vingbredd: 40-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus