Vårt minsta nattlfy som ser mer ut som ett mott eller annan småfjäril. Uppåt- och bakåtriktade palper. Framvingarna grå med en mörk tvärlinje från framhörnet och en som svänger runt den lilla diskpunkten. Tvärlinjer och diskpunkt har vit kant utåt.

Hypenodes
Mottflyn

1 Arter
Detaljer

Hypenodes humidalis
Dvärgmottfly
Vingbredd: 14-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Juncus, Luzula, Potentilla palustris, Sparganium